Støj

WHO har kritiseret de danske støjgrænser, og mener, at støj over 53 db potentielt er sundhedsskadeligt. De danske generelle støjgrænser er på 58 db, men det er kun vejledende. Og bor man, som vi gør, tæt ved en lufthavn er vi ikke garanteret, at disse grænser...