WHO har kritiseret de danske støjgrænser, og mener, at støj over 53 db potentielt er sundhedsskadeligt. De danske generelle støjgrænser er på 58 db, men det er kun vejledende. Og bor man, som vi gør, tæt ved en lufthavn er vi ikke garanteret, at disse grænser overholdes. F.eks. er det tilladt for lufthavnen at støje op til 80 db om natten, og om dagen udregnes støj som et gennemsnit, hvilket gør, at støjen i perioder kan være langt over de anbefalede 58 db. Støj kan medføre stress, søvnforstyrrelse, dårlig mental sundhed og nedsat hjernefunktion hos børn. Samtidig øger det risikoen for blandt andet hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes og forhøjet blodtryk i en sådan grad, at 16.000 europæere ifølge WHO hvert år dør som følge af trafikstøj.[1] Kræftens Bekæmpelse har fokus på, at støj har helbredskonsekvenser f.eks. i form af kræft, diabetes og hjertekar sygdomme.[2] En undersøgelse fra RUC viser at støj kan lede til demens.[3]  

Trafikstøj og sundhed:
https://mst.dk/luft-stoej/stoej/trafikstoej/trafikstoej-og-sundhed/

Støj og cancer:

https://www.cancer.dk/nyheder/shhhh-stoej-maaske-mere-skadeligt-end-troet/

WHO dumper danske støjgrænser:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/who-dumper-danske-stoejgraenser-langt-flere-ramt-af-farlig-stoej