CPH uden udvidelse – hvem er vi og hvad er vores formål?

CPH uden udvidelse er en borgergruppe dannet af helt almindelige borgere på Amager.

Som almindelige borger på Amager er vi ikke imod Lufthavnen, der skaber arbejdspladser i Kommunen, men vi er imod den voldsomme udvidelse.

Københavns Lufthavn (CPH) vokser med egne ord til dobbelt størrelse. Den igangværende udvidelse skaber allerede mere forurening og støj på Amager, med konsekvenser for sundhed og trivsel for os og vores børn. Samtidig vil udvidelsen øge Lufthavnens CO2 udslip og derved klimabelastningen, i strid med Paris-aftalen og Københavns mål om at ville være verdens første CO2-neutrale hovedstad.

I løbet af de sidste 2-3 år har vi som borgere på Amager oplevet en mærkbar forøgelse af støj- og lugtgenerne fra Lufthavnen og vi er derfor bekymrede for, hvad en yderligere udvidelse vil betyde.

Vi er ikke partipolitiske, men samarbejder gerne med politikere der vil være med til at sikre, at vi som borgere bliver hørt og at Amager fortsat kan være et sundt og godt sted at bo.

Udvidelsen kræver Folketingets godkendelse

Folketinget har endnu ikke formelt godkendt udvidelsen og der er ikke lavet de lovpligtige miljømæssige vurderinger (VVM-redegørelse) af, hvad udvidelsen vil betyde for klimaet generelt og for os som borgere. Der har ikke været en høringsproces, hvor vi som borgere er blevet inddraget. Alligevel har Københavns Lufthavn (CPH) igennem de sidste par år gennemført flere mindre byggeprojekter, der alle udgør delelementer af den større udvidelsesplan.

Det synes vi ikke er i orden!

Det arbejder vi for

Vores overordnede formål er at bekæmpe støj-, lugt- og forureningsgener fra Københavns Lufthavn (CPH).

Derfor arbejder vi for at stoppe den planlagte udvidelsen af Københavns Lufthavn (CPH).

Vi vil arbejde for:

  • at der sikres en demokratisk, gennemsigtig og inddragende proces.
    Vi mener ikke, at CPH har retten til at udvide yderligere før der er lavet en omfattende miljøvurdering (VVM-redegørelse) og iværksat en demokratisk høringsproces. Vi vil arbejde for, at dette iværksættes inden udvidelsen skal diskuteres af Folketinget, så den politiske proces sker på et sagligt og informeret grundlag.
  • at der, som en del af miljøvurderingen (VVM), laves nye, uafhængige målinger af den eksisterende støj og luftforurening.
    For eksempel i boligområder og børneinstitutioner i en langt større radius fra lufthavnen end i dag. Og at støjen i højere grad også måles gennem egentlige målinger og ikke kun beregninger, som de i høj grad er tilfældet i dag.
  • at der i miljøvurderingen inddrages ny viden om f.eks. støj og ultrafine partikler.
    I den miljøvurdering, som skal laves i forbindelse med udvidelsen, vil vi arbejde for, at der ses bredt på de miljømæssige konsekvenser. Ny forskning peger på at støj og ultrafine partikler er farligere end hidtidig antaget. Vi vil kræve, at den ansvarlige myndighed Miljøstyrelsen, går aktivt ind i sagen.