Udvidelsen af Københavns lufthavn er nu kommet i høring!

Dit høringssvar kan være afgørende for et stop af udvidelsen.

Det er vigtigt, at så mange som muligt sender høringssvar!
Mange høringssvar var med til at stoppe udvidelsen af lufthavnen i Roskilde og over 1.500 høringssvar har fået sat udvidelsen af Aarhus Havn på pause.

Høringen af loven om udvidelsen af lufthavnen var i høring frem til 26. februar. Der kom 194 høringssvar. Høringssvarene vil blive offentligtgjort og indgå, når loven skal behandles.Vi håber, at de mange høringssvar vil gøre indtryk på politikerne.

Frem til 22. marts er miljøvurderingen i høring.Vi håber, at mange vil indsende et høringssvar igen.

Et høringssvar kan være en kort simpel tekst, hvor du fortæller, hvorfor du er imod byggeriet, hvilke bekymringer du har ift støj og luftforurening og hvilke krav du mener, der bør stillet til en udvidelse. Hvis du allerede har sendt et høringssvar på lovforslaget, kan du godt sende det samme på miljøvurderingen.

Link til miljøvurderingen

https://www.trafikstyrelsen.dk/vvm-liste/2023/jan/hoering-af-miljoevurdering-af-plan-for-udvikling-af-koebenhavns-lufthavn-kastrup

Deadline for høringssvar på miljøvurderingen er 22. marts.

Du skal sende dit høringssvar til: VVM@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-072984.

Find her en skabelon for et høringssvar, som du kan bruge.

Her er en liste med tekst om forskellige emner, som du kan vælge at kopiere og bruge i dit høringssvar. Du vælger jo bare de emner, som du synes er mest relevant for dig, Slet, ret og tilføj endelig, som I har lyst. Tilføj jo meget gerne egne bekymringer og oplevelser med f.eks. støj eller lugt mm. Link til skabelon.høringssvar:
Høringssvar

At skrive et høringssvar behøver ikke være svært. Her er et eksempel på et høringssvar fra en bekymret mormor fra Jylland:
Høringssvar Bedsteforælder

CPH uden udvidelse

CPH uden udvidelse

er en borgergruppe dannet af helt almindelige borgere på Amager.

Som almindelige borger på Amager er vi ikke imod Københavns Lufthavn (CPH), der skaber arbejdspladser i Kommunen, men vi er imod den voldsomme udvidelse.
Vores overordnede formål er at bekæmpe støj-, lugt- og forureningsgener fra Københavns Lufthavn (CPH).

Københavns Lufthavn (CPH) vokser med egne ord til dobbelt størrelse.

Udvidelseplanerne skal gøre det muligt at øge kapaciteten fra de nuværende godt 30.000.000 passagerer årligt, til 40.000.000 passagerer årligt.

 

CPH uden udvidelse er imod denne udvidelsesplan!

De internationale lufthavne omkring os ligger langt udenfor byen!

Når vi flyver til de store hovedstader omkring os, så lander vi langt udenfor byen – men i København lander vi “midt” i byen.

CPH uden udvidelse mener derfor, at Københavns Lufthavn, med dens placering, er stor nok og bør ikke udvides yderligere.

Afstand mellem Københavns Lufthavn (CPH) og Rådhuspladsen: 8 km.

Hovedstad By Afstand til centrum
København (CPH) Kastrup 8 km.
London (LHR) Heathrow 26 km.
Berlin (BER) Schönefeld 29 km.
Stockholm (ARN) Arlanda 43 km.
Oslo (OSL) Gardermoen 50 km.

Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi.

Støjen fra Københavns Lufthavn stiger

Grafen viser at støjen fra Københavns Lufthavn er steget siden 2013 i takt med flere passagerer. I 2013 gik 22,4 mio. passagerer gennem Københavns Lufthavn, i 2018 var det tal vokset til godt 30 mio. passagerer.
Med udvidelsesplanerne forventer Københavns Lufthavn at 40 mio. passagerer årligt vil gå gennem lufthaven, men udvidelsesplanerne skal sikre en kapcitet på 
60. mio. passagerer
, mere end 10 x Danmarks befolkningstal.

Kilder: CPH > Investor > Trafikstatistik, CPH årsrapport 2018 – Flystøj i Københavns Lufthavn.

Støjen fra Københavns Lufthavn stiger
TDENL-værdier for årene 2005-2018 viser udviklingen i lufthavnens gennemsnitlige støjbelastning af omgivelserne.

Følg os på Facebook

medlemmer

Støt os!
Meld dig ind i vores Facebook-gruppe og hjælp os med at blive hørt.

Download vores App

Med vores app Miljømåler – CPH uden udvidelse er det nemt for dig at registrere en støj- eller forureningsgene fra Københavns Lufthavn (CPH). Oplever du, at støjen eller lugten er generende, så lav en registrering og send en klage!

Vi samler dine og andre borgeres registreringer og visualiserer dem her i vores oversigtskort.


Miljømåler - CPH uden udvidelse


Miljømåler - CPH uden udvidelse

Download vores App
Høj koncentration af ultrafine partikler i København

Høj koncentration af ultrafine partikler i København

Tilbage i 2012 blev der offentliggjort målinger der viste, at koncentrationen af ultrafine partikler var næsten 3 gang så høj i Københavns Lufthavn, som ved H. C. Andersens Boulevard. En gade der ellers bliver betegnet som én af Danmarks mest forurenede gader!
Nye målinger lavet i Københavns Kommune korlægger et stort antal røde områder på Amager.
Hvert år er partikelforurening skyld i ca. 4.000 dødsfald.

Kilde: Google Environmental Insights Explorer.

Meld dig ind i borgergruppen CPH uden udvidelse!

Der koster ikke noget at være medlem af borgergruppen CPH uden udvidelse. Du vil modtage information, når der f.eks. er høringer eller vigtigt nyt fra borgergruppen. I vores dialog med myndigheder og Københavns Lufthavn er det vigtigt, at vi er så mange som muligt, så meld dig ind i dag! – og opfordre din nabo og venner til også at melde sig ind.