Politik for cookies

Senest opdateret den 8. november 2019.

Det er CPH uden udvidelses hensigt at være tydelige og åbne omkring, hvordan vi indsamler og bruger data, der er relateret til dig. Derfor beskriver denne politik, hvordan og hvornår vi anvender cookies. Denne politik for cookies gælder for alle CPH uden udvidelses tjenester, der sammenkædes med denne politik eller inkorporerer den via henvisning.

Indsamling, opbevaring og brug af persondata

Når du anvender vores websted eller app, kan du blive bedt om at oplyse dit navn, e-mail og telefonnummer, samt for vores app at angive din position. Vi skal bruge disse oplysninger for at kunne levere indhold og funktion til vores websted og app. Alle oplysninger, som CPH uden udvidelse registrerer, behandles fortroligt og i henhold til Persondataloven og Databeskyttelsesforordningen (EU-Persondataforordningen GDPR).

Når der indsamles personoplysninger via vores websted og app, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Vi opbevarer eller transmitterer ikke oplysninger krypteret. Oplysningerne afgivet til CPH uden udvidelse videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af Internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “Senest opdateret” øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websted.

Anvendelse af cookies på CPH uden udvidelse

Vi indsamler løbende information om alle besøg på CPH uden udvidelse for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elemenet på vores websted, samt til at understøtte vores markedsførring. Det gør vi ved anvendelsen af cookies. Det sikre, at vi løbende kan optimere brugeroplevelsen og målrette vores tiltag hvor det giver mest mening og har størst relevans.

Indsamlingen af oplysninger på CPH uden udvidelse sker inden for rammerne af den gældende lovgivning.

Vi indsamler oplysninger om brugerene og deres besøg på to måder:

  • Ved brug af såkalte cookies.
  • Ved at brugeren selv afgiver oplysninger.

Ved at benytte vores websted accepterer du, at vi bruger cookies.

Hvad er en cookie?

Udover en velsmagende snack, så er “cookie” også betegnelsen for en lille data-fil, der placeres på din computers harddisk. En cookie er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer, og indeholder ikke virus. Cookies spiller en stor og vigtig rolle for os når vi skal forbedre dele af vores websted. Viden omkring vores besøgende er med til at sikre at vi kan imødekomme de behov hver enkelt besøgende har.

Det er muligt for dig som bruger at slette eller blokere cookies i din webbrowser. Du skal dog huske på, at hvis du sletter dine cookies, mister du værdifuld information og brugeroplevelsen på vores websted vil forringes.

Du kan læse mere om hvordan du sletter eller blokere cookies på minecookies.org.