Klagevejledning

Føler du dig også generet af støj- og lugtgener fra Københavns Lufthavn (CPH)?

Ved du ikke, hvem du kan klage til og hvordan?
Så er her en klagevejledning – det er nemt gjort og det hjælper at klage!

At klage over støj fra Københavns Lufthavn (CPH) er ret nemt! Hvilken myndighed du skal kontakte, afhænger af indholdet af din klage. Men det er ikke Tårnby Kommune, du skal klage til.

Send din klage og hvis du efter at have sendt en klage fortsat er generet af støjen, kan du sende en klage mere.

Er du generet af støj
fra Københavns Lufthavn (CPH)?

Sådan klager du
over støjen

  1. Send Til: maf@cph.dk
  2. Husk! Cc: mst@mst.dk eller info@tbst.dk
  3. Emne-felt: KLAGE
  4. Beskriv din oplevelse af støjen.

Bemærk! Skriv tydeligt i din mail, at der er tale om en KLAGE.

Myndighed og lovgivning

Støj fra starter og landinger, flyenes taxikørsel på lufthavnen:
Miljøstyrelsen

Det er Miljøstyrelsen, der som miljømyndighed for Københavns Lufthavn i Kastrup har fastsat de overordnede støjmæssige rammer for driften af lufthavnen (inkl. støjen fra starter og landinger).
Der er i Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af lufthavnen bl.a. stillet vilkår om baneanvendelse ved start og landinger, flyenes taxikørsel på lufthavnen og motor afprøvninger på lufthavnen.

Kontakt: mst@mst.dk

Støj fra de luftfarende, samt ud- og indflyvninger:
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er luftfartsmyndighed og forvalter i medfør af luftfartslovgivningen nogle støjbegrænsende bestemmelser – rettet i mod de luftfarende.
Disse bestemmelser indeholder bl.a. restriktioner for ud- og indflyvninger, herunder krav om ligeudflyvning det første stykke efter start, samt krav vedr. det maksimale støjniveau i natperioden.

Kontakt: info@tbst.dk

Download vores App

Med vores app Miljømåler – CPH uden udvidelse er det nemt for dig at registrere en støj- eller forureningsgene fra Københavns Lufthavn (CPH). Oplever du, at støjen eller lugten er generende, så lav en registrering og send en klage!

Vi samler dine og andre borgeres registreringer og visualiserer dem her i vores oversigtskort.


Miljømåler - CPH uden udvidelse


Miljømåler - CPH uden udvidelse

Download vores App